15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Documentació

Actualitat de J.V. Foix

Article publicat al diari “Avui” el 12/09/02 per Manuel Guerrero

El sistema literari és una construcció complexa que viu tant de l'actualitat com del pòsit de la tradició. La tradició literària comprèn, alhora, el conjunt de les múltiples tradicions que abasten obres, autors, de les innombrables literatures orals i escrites que existeixen o han existit al món, i tot el conjunt d'obres de referència, enciclopèdies, diccionaris, històries, antologies, estudis que han fixat i que, en tot moment, cartografien el mapa en moviment constant de la literatura mundial. En aquest sentit, la literatura catalana ocupa un reduït espai en la literatura universal. En l'era de la informació cal dir que és en funció de la mateixa actitud envers la pròpia tradició i respecte a l'actualitat que s'escriurà el futur de la literatura catalana. Només l'ambició individual i col·lectiva, intel·lectual i literària, però també editorial i política, pot fer possible l'ampliació del camp de batalla de la literatura catalana en el camp immens de la literatura universal.

La batalla de la literatura catalana, i cal parlar de batalla quan les regles del mercat són les del capitalisme triomfant, cada vegada més salvatge en el món editorial, és una batalla de quantitat, però, sobretot, per damunt de tot, de qualitat literària. Fins i tot en el cas que el català redueixi el nombre d'obres editades i de lectors, la literatura catalana subsistirà exclusivament en l'àmbit internacional per la seva qualitat i pel seu prestigi, no pas per la quantitat de llibres que s'editin en català...

¿Com augmentar el prestigi dels nostres autors? Sens dubte amb una política poderosa, intel·ligent i decidida de suport als creadors actuals, al meu entendre excessivament limitada en el present, que passa per un conjunt d'actuacions múltiples i complementàries de propaganda i de promoció cultural. Les campanyes de potenciació de la lectura, la creació d'una moderna i completa xarxa de biblioteques, la col·laboració amb les editorials que faci possible l'existència de col·leccions de referència dedicades als clàssics antics i moderns, i, alhora, la publicació d'edicions crítiques i rigoroses, la creació d'ajuts i de beques ben dotades per estimular la creació, l'intercanvi i l'estudi de la nostra literatura, i el foment de les traduccions dels nostres autors a les llengües més importants, i en bones editorials, són algunes de les actuacions que cal emprendre i que només en part, i massa tímidament, existeixen en l'actualitat.

Deixant de banda les polèmiques recents entorn de la poesia de Carner i Ferrater, més aviat estèrils pel que fa al futur de la nostra literatura, m'agradaria de centrar-me en el cas de J.V. Foix i constatar el seu prestigi en ara. Sens dubte, les edicions de la seva obra, la seva traducció a d'altres llengües, les biografies i els estudis que se li dediquen, juntament amb l'esforç de les diferents institucions, públiques i privades, que estan dedicades a la promoció de la seva obra i de la literatura catalana en general, són la base sobre la qual poder veure objectivament al llarg del temps com un autor minoritari arriba a ser majoritari; també, per estudiar i conèixer com pot arribar a assolir un veritable prestigi internacional un autor local amb visió universal.

Actualment es poden trobar dues edicions exigents de l'obra poètica de J.V. Foix -una altra cosa és l'obra periodística, en curs d'edició-. Una és l'edició de l'Obra poètica, apareguda als Quaderns Crema, a cura de Jaume Vallcorba, iniciada el 1983, amb la publicació dels volums Gertrudis i KRTU. L'edició de l'Obra poètica comprèn tretze volums de llibres individuals i un darrer volum, el catorzè, miscel·lani, titulat Poemes esparsos, estampat el 1997. La segona és l'edició més recent del primer volum de les Obres completes de J.V. Foix, publicat a la col·lecció Clàssics Catalans, el 2000, per Edicions 62 i la Diputació de Barcelona, amb el títol Obra poètica en vers i en prosa. Es tracta de l'edició de tota la poesia coneguda de Foix, amb text establert d'acord amb la Fundació J.V. Foix, amb notes explicatives i complementàries de Jordi Cornudella. Al marge de les virtuts de cada edició, el que és important per al lector i per a l'estudiós és que pot disposar de tota la poesia d'un dels grans autors de la literatura catalana del segle XX i de tots els temps, en diversos formats i en edicions diferents. Malauradament, no podem dir el mateix, per exemple, de Carner...

Si l'enyorat David H. Rosenthal no hagués fet una esplèndida traducció a l'anglès de la poesia de Foix, amb el títol When I sleep, then I see clearly - Selected poems of J.V. Foix, publicada a Nova York, per Persea Books, el 1988, amb una bella coberta de Frederic Amat, ben segur que Harold Bloom no haguera inclòs el poeta de Sarrià al seu polèmic i famós volum The Western Canon (1994), traduït al català -ràpidament, però amb masses errors- per Columna com a El cànon occidental (1995). El mateix hem de dir, per exemple, de Joan Perucho. El seu llibre Les històries naturals es va traduir a l'anglès amb el títol Natural history i va ser publicat a Nova York per Afred A. Knopf, un dels editors més prestigiosos del món, el 1988. Si no fos per aquesta traducció a l'anglès difícilment Bloom hauria tingut accés al plaer de la literatura de Perucho...

En definitiva, les traduccions esdevenen la porta que obre la literatura catalana al gran mercat de la literatura universal. No hi ha dubte que avui dia la llengua més influent del planeta és l'anglès, però cal pensar que el castellà és una altra de les llengües més parlades al món. Darrerament han aparegut dues versions de la poesia de J.V. Foix al castellà. La traducció de Martí Soler Vinyes, publicada a Mèxic, de Les irreals omegues: Las irreales omegas (Tlalpan: Libros del Umbral, 2000); i el volum de versions d'Enric Badosa: Antología de J.V. Foix (Barcelona: El Bardo, Los Libros de la Frontera, 2001), que comentem en els articles adjunts.

Pel que fa als estudis sobre el poeta, cal remarcar la publicació de la biografia en castellà J.V. Foix, per Jaume Vallcorba, publicada enguany en la col·lecció Vidas Literarias d'Ediciones Omega, que mereix una ressenya a part. Finalment, quant a l'actualitat del poeta de Sarrià, cal destacar la publicació de dos llibres singulars amb material del fons sonor de la Fundació J.V. Foix. Es tracta dels volums En el dia més clar de l'any (Barcelona: Edicions 62, 2000) i Els veïns del meu carrer (Barcelona: Edicions 62, 2002), dos llibres amb un disc compacte que recullen, el primer, poemesd'Onze Nadals i un Cap d'Any escrits i recitats per Foix, i el segon, proses pertanyents al mític Diari 1918. Els enregistraments no són de gran qualitat però el plaer indescriptible de sentir els poemes recitats pel mateix autor i de poder-los llegir en una bella edició bilingüe, que augmenta el possible nombre de lectors, no té preu. Seguint el vell ritual del poeta, la Fundació J.V. Foix i Edicions 62 ens ofereixen, doncs, abans del Nadal, el testimoni únic de la veu del poeta recitant els seus textos.

Pierre Bourdieu al seu llibre Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire (París: Seuil, 1992) [Las reglas del arte (Barcelona: Anagrama, 1995)], tot citant Saint-Amant, celebrava aquells estudis que ens permeten "alliberar del santuari de la història i de l'academicisme textos i autors convertits en fetitxe per posar-los de nou en llibertat". Vet aquí el que desitgem de l'actualitat de J.V. Foix, vet aquí la llibertat que ens ofereix la gran literatura.

Tornar