15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Biografies

Cliff, William

William Cliff neix a Gembloux el 27 de desembre de 1940. Escola primària a Gembloux. Després el pensionat al Col·legi de l'Hulle, a Profondeville. Filologia romança a la Universitat de Louvain : Cliff estudia l'espanyol, el català. Per a l'assumpte del subjecte de memòria de permís, escull el poeta català Gabriel Ferrater. Influència decisiva. En la imatge de Ferrater, el poeta William Cliff dirà la realitat concreta. Primers poemes enviats a Raymond Queneau que manifesta immediatament el seu interès i demana un llibre per a les edicions Gallimard. Professor de francès, Cliff ensenya aquí o allà, al grat de les designacions de l'Estat. Viatja molt. A Catalunya, és clar, i a Espanya. A tota l'Europa occidental. A l'Índia, a Egipte, a Turquia. A Amèrica, Nord i del Sud : d'allà va néixer Amèrica.

Tornar