15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Estaba en el aire

És una novel·la coral, ambientada en els anus 60. Ens tranporta al món de la ràdio a través del programa “Rinomicine le busca”, un programa que es posa en contacte amb persones desaparegudes

Tornar