15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Traduccions

No demanis llobarro fora de temporada

ALEMANY

Keine Angst vor kleinen Fischen, Flanagan. Traducció de Marion Lütke. Weinheim: Beltz & Gelberg , 1999.

Keine Angst vor kleinen Fischen, Flanagan. Traducció de Marion Lütke. Kevelaer: Anrich , 1994.

CASTELLÀ

No pidas sardina fuera de temporada. Barcelona: Círculo de Lectores , 1988.

ASTURIÀ

Nun pidas llobina fuera temporada. Traducció d'Esther Castro. Madrid: Alfaguara , 1990.

ITALIÀ

Un detective di nome Flanagan. Traducció de Flammetta Biancatelli. Milà: Mondadori , 2000.

Tornar