15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

“Visió sobre la ciutat” dins Obres completes

“Visió sobre la ciutat” és un poema que descriu Barcelona contemplada des de montjuïc, amb referències directes al conflicte social violent que es va produir entre pistolers que actuaven a les ordres d’un sector la patronal i els obrers anarquistes partidaris de la lluita armada. La proposta del poeta s’orienta a la superació del conflicte de classes mitjançant la unió de tothom. En el poema també hi ha una contraposició rotunda entre la ciutat i el camp, essent cada un d’aquests dos espais valorats de manera molt diferent: l’àmbit urbà es caracteritza pels conflictes violents i per la lletjor; en canvi, en el món rural hi imperen la serenitat, la bellesa i l’harmonia.

Tornar