15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

O Babilon, a tu, Barcelona,

O Babilon, a tu, Barcelona,

en tu florint l’arbre de la superbia:

sera son fruyt la iornada cella

si, penedint, Deu beneyt no·t perdona.

Mostrar t’a Deu alguns orribles signes:

semblant fara a les tres veines

del teu comtat, per mal e roynes

los confondra, e d’aço son dignes.

Deu poderos ton penedir spera,

penedint te, d’Ell auras indulgencia;

si que fas ta alta eminensa,

si tramettra com Sodoma la fera.

Ton mal vendra de març o de satembre

a mija nit, tu estant endormida;

per lamps e trons seras spaordida:

vulles te, donques, per penitencia rembre.

Tornar