15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Els Sainets

Els Sainets enclouen les següents obres en prosa: Les bodes d'en Cirito, El pati d'en Llimona, Qui compra maduixes...! ,¡ Venc maduixes!, Els moros contrapuntats, L'ase de l'hortolà, A casa L'Arcalde, Colometa la gitana o el retorn dels confinats. És el creador del sainet en Catalunya. Els sainets de Vilanova es redueixen a breus situacions escèniques en les que una psicologia de trets guinyolescos, una tècnica senzilla i lineal i un argument gairebé inexistent, a través d'un llenguatge agut, espurnejant i pintoresc, feliç recreació del llenguatge del carrer, són d’un notable valor literari. Els seus temes reprodueixen vivament els costums, la fesomia i l'ànima assossegada de la vella Barcelona vuitcentista, de la que ell ha sabut crear un vertader mite. El tema de Colometa la gitana o Lo regrés dels confinats s'aparta pel seu exotisme del món típic d'Emili Vilanova i té els seus precedents en les narracions curtes de l'autor i com elles està tractat des d'un angle superficial i pintoresc. De tota l'obra de l'escriptor català és la que li ha atorgat una popularitat més gran, la que fins i tot es representa alguna vegada, i sobretot la que li ha valgut amb més raó la seva fama de graciós escriptor costumista. En els Sainets de Vilanova, com en els seus quadros de costums, palpita la realitat viscuda per l'escriptor, passant de l'ambient a l'escenari pel tamís de l'ànima de l'artista. Vilanova interpretava éssers humans amb les seves ànsies, les seves alegries i les seves angoixes. I els interpretava saturat de l'ambient i identificat amb els seus modestos herois dev eïnatge. D'aquesta manera encerta a idealitzar el natural sense que l'artifici descompongui mai l'encant de les seves fresques i ingènues creacions. El poble amb el seu murmurar i les seves disputes esquitxades de fraseologia pintoresca i punxant, que niava en el cor de la vella ciutat que va ser la musa sentimental.

Tornar