15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Lo primer amor i altres narracions

Lo primer amor i altres narracions és una tria de diversos quadres de costums publicats en diferents reculls en vida de l'autor. Aquestes narracions constitueixen un retaule nostàlgic de la Barcelona del barri de Santa Maria, on l'autor vivia i del qual era un coneixedor de primera mà. Cal destacar el retrat que fa del món característic de la menestralia, un sector poc donat als canvis; apareixen, doncs, una gran diversitat de treballadors per compte propi, o d'assalariats, l'entorn de les mestresses de casa i certs tipus de marginats; així, a Reflexions d'un porter s'al·ludeix a les desigualtats socials, a les crisis de feina a Un perdulari o a les quintes a Lo cotxe d'Arbúcies. També apareixen personatges propis de la tradició literària, com l'artista incomprès a Sense cèdula. Hi ha una part de les narracions en què elsactes quotidians esdevenen l'objecte principal del relat, com la descripció de les festes que se celebren als carrers a L'arc de Mirambell o a La festa de Sant Antoni; les relacions de veïnat i el xafardeig a Informes; les converses de cafè a Quatre gotetes!; els espectacles de pintoresquisme a Als toros!, o bé els canvis socials com la moda castellanitzadora a Estils moderns. La narrativa d'Emili Vilanova es caracteritza per una actitud nostàlgica i sentimental amb un caràcter documental i tipificador de situacions i personatges, i amb el seu localisme potencia les possibilitats de descripció detallista. Pel que fa als recursos emprats cal destacar el somni Pura, la transposició al futur a Falòrnies o el record a La rossa. L'autor empra un llenguatge col·loquial amb una gran vivacitat i poc elaborat.

Tornar