15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Biografies

Vallmitjana, Juli

Juli Vallmitjana (1873-1937). Fou un modernista a ultrança. El seu interès s'adreça preferentment cap a les formes de vida marginals, en les quals copsava unes reaccions que els ambients més sofisticats tenien cura d'amagar. Home polifacètic, treballa en els camps de la pintura, l'orfebreria i la literatura, crea premis esportius, se sent atret per les doctrines teosòfiques provinets de l'India, freqüenta els ambients lumpen dels baixos fons i viu temporades amb els gitanos, els quals arriben a considerar-lo el seu amic. Les millors escenes dramàtiques les trobem les seves peces curtes com Els zin-calós (1911), Rují (1917), El corb (1911), L'abella perduda (1910), El casament d'en Tarregada (1913), entre d'altres.

Tornar