15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Històries barcelonines

Històries barcelonines és una reedició de bona part de les seves narracions més alguna d’inèdita. Les narracions, algunes de gran brevetat, , que de vegades semblen apunts, acostumen a centrar-se en l’anàlisi psicològica de personatges de la burgesia barcelonina, o bé en la descripció d’una situació determinada. El tractament de la matèria narrativa és distanviat i per aquest motiu és la ironia el registre dominant als contes.

Tornar