15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Vida i mort dels barcelonins

Vida i mort dels barcelonins és un recull de narracions on amb un humorisme que la final esdevé tràgic, l’autor palesa una visió profundament desencisada de la condició humana. Al contes, d’una extrema concisió, hi juga un paper destacat el parlar col·loquial i, sobretot, els modismes i les frases fets, sovint reveladores de les maneres de ser dels personatges.

Tornar