15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Los otros

Los otros elabora literàriament els problemes de diferents estrats socials mitjançant una sèrie de personatges representatius. La divisió en capes està molt simplficada. Aquesta percepció de la realitat comporta que els típics barris de la gent pobra es trobin a la perifèria oposant-se als igualment típics barris benestants del centre. El barri no té nom i exerceix la funció de representant de tots els altres suburbis industrials del mateix tipus a Barcelona i altres grna ciutats. Les qualitats més prominents són estretor, brutícia, mals olors i la distància, literal i metafòrica, del centre de la ciutat.

Tornar