15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Biografies

Romero, Luis

Luis Romero (Barcelona, 1916). El 1951 li fou atorgat el premi Nadal per la seva novel·la La noria, que descriu un dia en la vida de Barcelona a través de 24 personatges. Posteriorment publicà Carta de ayer (1953), Las viejas voces (1955), Los otros (1956), d'acccentuada intenció social, La corriente (1962) i El cacique (1963), amb la qual obtingué el Planeta. També publicà obres de caràcter històric i centrades en l'època de la II República y la guerra civil espanyola: Tres días de julio (1967), Desastre de Cartagena (1971), El final de la guerra (1976), Cara y cruz por la República (1980) i Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, per la qual li fou concedit el premi Espejo de España. S'ha dedicat, també a la indagació assagística entorn la figura de Salvador Dalí: Todo Dalí es un rostro (1975), Aquel Dalí (1984), Dedálico Dalí (1989) i Salvador Dalí (1992). Ha publicat, a més, poesia, Cuerda tensa (1950), contes, Esas sombras del trasmundo (1957), Tudá (1957), narracions llargues, Ha pasado una sombra (1953). En català ha publicat, entre d'altres, Els nostres números (1985) i Castell de cartes (1991), per la qual obtingué el premi Ramon Llull.

Tornar