15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Josepet de Sant Celoni

Josepet de Sant Celoni és una novel·la picaresca tal i com la defineix el seu autor. Després d'un breu pròleg i uns versos laudatoris, l'autor comença a narrar-nos en primera persona les aventures i desventures de Josepet, el protagonista. La intenció del llibre és declarada en les primeres línies: “Si un desig interior em condueix a explicar la meva vida, no és perquè aquesta hagi estat exemplar; és pel que va deixar de ser-ho pel que potser podr servir d'exemple”. Josepet neix en l'enllaç ferroviari de la línia de Girona i el seu origen és dubtós. El seu pare, secretari del municipi de la vila catalana de Sant Celoni, l’instrueix en tot gènere trampes. Per estudiar el batxillerat marxa a Girona i viu a casa d'un oncle seu que exerceix simultàniament els oficis de barber i curandero. La sòrdida estretor a què l'obliguen els seus oncles -situació tòpica en les novel·les picaresques- l’instrueix prou sobre la vida. Finalment fuig. Acompanya pel món a un nigromántic, de la dona del qual es fa amant; es dóna al joc; tracta amb còmics; ven joies falses, etc.. La mort dels seus oncles li dóna una oportunitat de tenir diners ja que coneixia l'amagatall on els amagaven. Passa uns anys de vida opulenta a <Barcelona on coneix a Carmeta, a qui deixa prenyadae. Passa a ser viatjant, i la seva vida pren ja un altre rumb: poc temps després és propietari de l'”Econòmica”; guanya diners, es dedica a la política i arriba a ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Es converteix en tot un personatge. Finalment es casa amb Carmeta. Per sobre de les situacions còmiques i dels episodis, l'obra és una caricatura de la burgesia catalana de finals del segle passat i principis d'aquest. Josepet és l'arquetip que aprofitant l'auge econòmic del país i les oportunitats polítiques arriba a crear-se una situació envejable. El geni irònic de Rusiñol es manifesta obertament en aquesta obra al voler traçar un retrat de l'origen de la nostra burgesia.

Tornar