15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Barcelonines

Barcelonines és un conjunt de narracions que costumistes, de més o menys llargària, en les quals l'autor, retrata de manera nostàlgica els costums del seu temps. dins aquest recull s'inclouen "El Passeig de Gracia" i "El diumenge, a f˜ra!" i "Els viudos",, que podrien ser considerades novel·les embrionàries i "Comprar un mel—!", "A sarau", "La rebotiga", "Hi ha un malalt", "L'home de barri", "Al mig del carrer", "De balc— a balc—", "Ai, que han mort un noi! ", que podrien ser considerades com a peces narratives curtes.

Tornar