15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Quadres de costums

Quadres de costums són els articles publicats en el periódico satíric català "Lo tros de paper", entre els anys 1864 i 1866. La totalitat de la col·lecció fou publicada a "Quaderns literaris" sota el títol d'Estampes del XIX. Tots els tipus barcelonins del segle passat, amb els seus petits vicis, els seus convencionalismes i els seus ridiculeses, desfilen per aquesta galeria de retrats. Escenes entre metges, criades, viudos, promesos, tertúlies a casa de l'apotecari, saraus, xafarderies d'escala, intimitats casolanes, estiuejos en Sant Gervasi o al Putxet, les Rambles, el Passeig de Gracia, etc.. Els diàlegs semblen notarials, tal és el seu realisme i la seva veracitat. El llenguatge és molt barceloní, ple de modismes típics, col·loquial i periodístic, però no exempt de valor literari i molt més depurat que el d'alguns dels seus contemporanis. La sàtira de Robert és benèvola, sols es proposa ironitzar sobre els petits episodis de la vida quotidiana o aquells gestos o actes, rutinaris i estereotipats, dels que ressalta el seu evident comicitat. Robert és un clar precedent del costumista Emili Vilanova, i també, encara que més remotament, de l'humor de Josep Carner i de Josep Pla.

Tornar