15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Un amor a l'ombra de la pedra blava

Un amor a l'ombra de la pedra blava és una història de seducció d'una ciutat, Barcelona. És un procés de seducció en la persona d'una dona jove, refinada i sensible. Eulàlia, la protagonista, en visita forzada a Barcelona, sent, d'entrada un impuls de rebuig. Després, subtilment, Barcelona l'atrau, la capta de sorpresa en sorpresa, que té el seu punt culminant en el dia de Sant Jordi. El fil conductor del relat és la persona d'un discret, culte acompanyant que la inicia en el coneixement de la ciutat i la indueix a descobrir por si mateixa olors, modulacions, colors, contrastos, silencis. Eulàlia no és una extranya en terra extranya. La vida del padre, ja mort, que visqué a Barcelona abans del seu exili. Por això la novel·la lo és la novel·la que el pare d'Eulàlia relatà: la Barcelona exaltada i mítica de la revolució i la guerra així com de la postguerra. L'autor trenca la continuïtat narrativa i alterna entre el diario íntim d'Eulàlia, el creauament de cartes amb la seva mare i la trobada amb el passat, amb la visió de llocs i carrers en què la ciutat conforma la seva fesonomia intransferible.

Tornar