15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Situació analítica (Temps obert / IV)

Situació analítica (Temps obert / IV) està conformada per quinze sessions que tenen lloc al consultori de l'especialista que psicoanalitza en Daniel Bastida per tal de decidir si és apte per a la professió. En aquestes sessions es revisa passa tota la vida del noi i de la seva família, desordenadament, obeint l'associació d'idees. A través d'aquesta llarga confessió l'autor, per boca Daniel Bastida, basteix un mosaic que va definint la condició humana a través de les vivències del protagonista, entre les quals destaca la seva relació amb Enriqueta. Les vissicituds personals, les actituds individuals i col·lectives dels personatges que hi apareixen, van recreant la imatge del nostre país. A nivell estructural el llibre conté quinze parts o capítols que serien les quinze sessions de psicoanàlisi. Cal observar que de tant en tant els capítols contenen unes quantes notes objectives que van entre parèntesi que fan referència al primer món circumdant, seguidament al consultori de l'analista i després al doctor. Són notes que procedeixen per acumulació, ja que dins de cada ordre repeteixen els fragments de descripció anteriors, fins que l'esgoten. La veu narrativa és en primera persona.

Tornar