15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Des d'uns ulls de dona (Temps obert / V)

Des d'uns ulls de dona (Temps obert / V) narra la història de Daniel Bastida, el personatge recurrent del cicle Temps obert. En aquesta cinquena entrega és la dona del protagonista, Teresina Faidella, filla d'un antic membre del POUM que morí a Guadalajara, qui reconstrueix la vida que ha dut amb en Daniel a partir de l'adolescència, quan ella treballava de dependenta en una bacallaneria i Bastida no era l'home de negocis destinat a convertirse en fugitiu de la justícia. Les motivacions del present provoquen l'evocació del passat de la noia, desordenadament però sense reiteracions. Passat i present s'integren en una mateixa unitat narrativa i només el temps del verb indica el canvi. D'aquesta manera Teresina ens explicarà el pas de l'idealisme dels primers temps de Daniel al benestar material a canvi d'una dimissió humana. La novel·la s'estructura en tres capítols: "El matí","La tarda" i "El vespre" que es subdivideixen en apartats cada cop que canvia l'escena. L'acció de la novel·la és explicada en un sol dia. L'autor empra una tècnica objectiva en el sentit que les actituds es desprenen dels fets. La veu narrativa és en tercera persona.

Tornar