15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Un camí amb Eva (Temps obert / I)

Un camí amb Eva (Temps obert / I) narra la història de Daniel Bastida, escriptor poc convencional, que decideix fer camí amb Eva, una noia ambiciosa i desconcertada, procedent com ell, d'una família desfeta per la guerra, que després d'haver estat forçada, s'ha avingut a prostituir-se per fugir de la vida de la fàbrica. Tots dos accepten compartir el futur perquè s'estimen. La novel·la s'estructura en sis capítols sense numerar. Els primer, tercer i cinquè són una relació dels passat del Daniel fins que troba l'Eva. Els capítols segon quart i sisè són tres narracions en present i sobretot dialogades, del que s'esdevé des que en Daniel troba l'Eva a cal dentista fins el moment quedecideixen anar-se'n a viure plegats, al cap de tres dies. La narració és seguida, sense punts a part, desordenada, per bé que seguint unes coordenades cronològiques que fan que cada capítol progressi sobre l'anterior. La veu narrativa és en primera persona.

Tornar