15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Homage to Catalonia

Homage to Catalonia narra l'experiència que tingué Georges Orwell quan vingué a Catalunya per a combatre el feixisme, amb les Brigades Internacionals. S'hi narren els serveis que feu per a ensamblar a la milicia republicana, desempen'ando servicios en los frentes de Aragon y de Teruel . El feriren seriosament a Terol, a la gola, cosa que afectà permanentement la seva veu. El maig de 1937, lluitant a Barcelonacontra els comunistes que intentaven suprimir els seus opositors polítics, el forçaren a fugirr d'España, tement per la seva vida. Totes aquestes experiències quedaren expressades a Homage to Catalonia, escrit l'any 1938 que molts consideren un dels seus millors llibres.

Tornar