15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

La febre d'or

La febre d'or es divideix, en l'aspecte estructural i argumental, en dues grans parts, amb títols ben diferenciats i explícits: "La pujada" i "L'estimbada". El fil conductor de la novel·la és l'ascensió de Gil Foix i, consegüentment, de la seva família, des de la menestralia fins a l'alta burgesia i el seu retorn a l'ofici de fuster i a la situació social anterior. La primera part consta de vint capítols i té com a tema la transformació de Gil Foix gràcies a l'enriquiment ràpid provocat per la Borsa. En aquesta primera part es caracteritzen els personatges, entre els quals destaquem la Caterina, muller de Gil Foix, que no s'adaptarà mai a la nova situació; la Delfina, la filla, se situarà al marge de la riquesa; Eladi, nebot i soci de Gil Foix, és un jove cregut i inconscient; en Francesc, germà de Caterina i pintor, representarà l'artista. En la segona part, "L'estimbada", composta per divuit capítols, un cop caracteritzats tots els personatges, els fets es produeixen de manera sobtada, començant pel trencament de la unitat familiar, que només es torna a unir gràcies a la ruïna, únic aspecte positiu que té aquest factor. La novel·la es clou amb el retorn a l'ofici de fuster d'un alienat Gil Foix. La febre d'or és la gran novel·la de Barcelona i d'una determinada burgesia, que veu créixer la seva autoritat econòmica i social. El centre bàsic de la novel·la és l'enriquiment i l'ascensió d'una família, representativa d'una nova burgesia sorgida del joc a la Borsa. L'escenari és la ciutat de Barcelona, que també esdevé protagonista en convertir-se en unaciutat brillant i cosmopolita, seguint una evolució paral·lela a la de la burgesia. Utilitza la tècnica del flash-back. La veu narrativa és en tercera persona.

Tornar