15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

Tatuaje

Un cos d'un home jove nu sobre la sorra, i a la pell un tatuatge: "Hew nacido para revolucionar el infierno". Neix un enigma i neix un investigador privat, Pepe Carvalho, que durant la història descobreix l'atzarosa vida d'un sobrevivent que tenia mà amb les dones. La perspicàcia de Carvalho li perme de desxcobrir les pistes que porten a la solució, però també descriure l'entorn social i sentimental que ha fet possible el crim.

Tornar