15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Biografies

Jordana, Cèsar August

Cèsar August Jordana (Barcelona, 1893 - Buenos Aires, 1958). Pertanyia a una família benestant. Estudià la carrera d'enginyer, però només l'exercí durant tres anys; es dedicà a les lletres, a més d'explotar un petit negoci. La seva primera obra fou el recull Quatre venjances (1923). El 1927 publica El collar de Marta, segurament la primera novel·la policíaca catalana. La seva novel·la més important és Una mena d'amor (1931). Dirigí l'Oficina de Correcció de Textos de la Generalitat, on s'esforçà a crear i potenciar el llenguatge administratiu, publicant diversos manuals de gramàtica amb el pseudònim de Bernat Montsià: Com s'han d'escriure les cartes de comerç (1927) o el Formulari de documents en català (1931). Féu nombroses traduccions de l'anglès i publicà un Resum de literatura anglesa (1934). Col·laborà en "La Publicidad", "Revista de Catalunya", "L'Opinió", entre d'altres. Fou membre de la Institució de les Lletres Catalanes. El 1939 s'exilià a Xile i després a Argentina, on treballà fent traduccions. Encara publicà Tres a la reraguarda (Buenos Aires, 1940) i El Rusio i el Pelao (Santiago de Xile, 1950).

Tornar