15è. aniversari (1999 - 2014)
 
 

Obres

De tranuita (Stàbat bis)

De tranuita (Stàbat bis) forma part d’un conjunt de textos experimentals. És la ciutat zonificada, megalòpoli, un clot on aflueixen les coses i les persones més vils. Carrers estrets, un desordre d’autopistes, barraques, clavagueres a cel obert per on s’escorren le simmundícies. Els personatges són al mateix temps sedentaris i nòmades. Parlen d’una presència estrangera que ha desencadenat la persecució. Enmig d’aquest paisatge, hi ha dos indrets amb una forta càrrega simbòlica: una gran esplanada on se celebra un mític festival anual de predicadors, i una plaça fortificada, davant la qual es congrega una gernació. La gent es revolta contra els predicadors, ningú no accepta predre’n el relleu per contnuar el ritual. Però l’assalt a la fortificació tampoc s’arriba a produir mai.

Tornar